Na základě Výzvy zájemcům o zařazení do databáze zpracovatelů projektů připravil Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP), Oddělení implementace JPD 2 Seznam zpracovatelů projektů, který obsahuje informace o subjektech, které k datu uvedeném v záhlaví tohoto seznamu projevily zájem o zařazení a zaslaly řádně vyplněné přihlášky včetně povinných příloh. Seznam zpracovatelů projektů může jako vodítko využít žadatel, který se rozhodl připravit projekt za pomoci poradenské firmy a který se neorientuje v tomto prostředí.

Odbor zahraničních vztahů a fondů EU tímto krokem reagoval na početné dotazy předkladatelů projektů, kteří měli o takovýto dokument zájem, neboť vzhledem k tomu, že žadatelé v hl. m. Praze neměli možnost žádat o finanční pomoc z předvstupních programů, zde neexistují dostatečné zkušenosti s přípravou a realizací projektů spolufinancovaných z prostředků EU.

Jednotliví zpracovatelé projektů jsou v tomto seznamu seřazeni dle abecedního pořadí a žádná firma splňující podmínky pro zařazení do seznamu není MHMP upřednostňována či doporučována. Seznam bude průběžně aktualizován na základě nových došlých přihlášek. Odbor zahraničních vztahů a fondů EU zároveň nemůže garantovat kvalitu poskytovaných služeb jednotlivých zpracovatelů, a proto si reference těchto subjektů musí žadatelé ověřit sami.

Seznam zpracovatelů.

V případě jakýchkoli dotazů či nesrovnalostí týkajících se subjektů uvedených v seznamu nás prosím neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba:
Michal Struha 
tel.: 236002859
e-mail: michal.struha@cityofprague.cz 


Poslední aktualizace seznamu provedena 26. října 2007 v 13:10 hod.