Žádost o udělení výjimky z vybraného území pro Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha.

V rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha je možné předkládat žádosti o finanční podporu z fondů Evropské unie na projekty, které jsou realizovány na vybraném území hl. města Prahy. Toto území vymezuje Rozhodnutí komise (ES) č. 559/2004 ze dne 21. června 2004.

Zároveň však existuje dle Nařízení komise (ES) č. 448/2004 ze dne 10. března 2004 (dle Pravidla 12) možnost udělit pro projekt výjimku z tohoto vymezení. Pro udělení výjimky musí daný projekt z hlediska místa realizace splnit podmínky tohoto nařízení.

Výjimku schvaluje Řídící orgán JPD 2, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj, které pro tyto případy vytvořilo formulář s metodikou, ve kterém žadatel uvádí základní informace o potenciálním projektu a jeho dopadu na vybrané území JPD 2.

Před tím, než žadatel podá žádost o výjimku, by měl svůj projektový záměr konzultovat na Sekretariátu Regionální rady - Odbor fondů Evropské unie, Oddělení implementace JPD pro Cíl 2, z důvodu zajištění, aby bylo zaručeno, že projekt svým charakterem splňuje předepsané cíle a typy projektů dané pro jednotlivá opatření programu JPD 2.

Žadatel o výjimku z vybraného území doručí podklady pro udělení výjimky (tj. vyplněný formulář a případně další podklady - např. Analýza dopadu) osobně či poštou na adresu Ministerstva pro místní rozvoj. Žadatel zároveň zašle vyplněný formulář elektronicky na e-mailovou adresu jpd2@mmr.cz.

Další informace o této problematice můžete získat na tomto odkazu na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/jpd2.

Ve formuláři se vyplňují žlutě podbarvená pole. V případě dotazů kontaktujte Řídící orgán JPD 2 na adrese:  jpd2@mmr.cz.