Ministerstvo pro místní rozvoj, tj. Řídící orgán programu JPD 2, vydalo pokyn, jak postupovat při potížích příjemců dotace s vytvořením Žádostí o platbu v elektronické žádosti ELZA.

Stanovisko Řídícího orgánu

Formulář pro žádost o platbu