4logo.jpg

V rámci postupné elektronizace veřejné zprávy připravil Magistrát hl. m. Prahy z prostředků operačního programu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 na portálu www.praha.eu v sekci Občan pod záložkou „Úřady“ aplikaci nazvanou Sdílený web. Jedná se o internetovou stránku, na které naleznou občané informace z elektronických úředních desek vybraných úřadů městských částí a Magistrátu hl. m. Prahy a nemusejí tak procházet webové stránky jednotlivých úřadů. 

Sdílený web umožňuje rychlou orientaci v následujících kategoriích:

  • adresář úřadu a kontaktní údaje úřadu
  • nabídka volných bytů
  • nabídka volných nebytových prostor
  • nabídka pozemků
  • nabídka volných pracovních míst
  • veřejné zakázky
  • grantová řízení.

Informace poskytované na Sdíleném webu jsou aktualizovány dvakrát denně a za jejich správnost odpovídají jednotlivé městské části, které informace do databáze doplňují.

Webová stránka Sdílený web je připravována postupně a v současné době poskytuje informace z městských částí Praha 1, 8, 9, 12, 14, 15 a Magistrátu hl. m. Prahy. Sdílený web počítá s dalším rozšířením a to především na oblast pokrytí celého hlavního města. Připravuje se i doplnění obsahu o nové kategorie jako například aktuality, pozvánky, vyhlášky, usnesení, stavební povolení, územní rozhodnutí a další.

Za účelem propagace jsme připravili interativní PDF dokument:
http://extranet.praha-mesto.cz/zdroj.aspx?typ=4&Id=58129&sh=881565285 (7,1 MB)

 Vytvoření tohoto projektu bylo spolufinancováno z Evropské unie.