Odbor fondů EU připravil pro obyvatele a návštěvníky hlavního města výstavu, která představila osm úspěšných projektů, jež získaly finanční prostředky v rámci programu JPD 2, a která proběhla v druhé polovině roku 2007. Výstava měla formu výstavního panelu, na kterém jsou umístěny obrazové a textové informace o podpořených projektech. Tento panel pak postupně putovala po 10 expozicích, které byly přístupny široké veřejnosti. 

Představené projekty:

1) Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská
2) Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 – Dolních Měcholupech
3) Inovační centrum a podnikatelský inkubátor – projekt zaměřený na podporu malých a středních podniků
4) Modrý klíč – chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením
5) Veřejný oddechový a sportovní areál
6) Rekonstrukce Fürstenberské zahrady
7) Internetizace veřejných knihoven v Praze
8) Internetové centrum Prosek – projekt zaměřen na zvýšení IT gramotnosti obyvatel

Panel byl vystaven v následujících expozicích:

  • 4. 7. - 21. 7. - Eurocentrum Praha - Jungmannova 24, Praha 1 
  • 23. 7. - 3. 8. - Národní galerie, Veletržní, Praha - Holešovice
  • 6. 8. - 21. 8. - Hlavní pošta, Jindřišská, Praha 1
  • 22. 8. - 1. 9. - Národní Muzeum, Václavské nám., Praha 1
  • 3. 9. - 17. 9. - Městská knihovna, Mariánské nám., Praha 1 
  • 19. 9. - 4. 10. - Magistrát, Jungamnnova, Praha 1
  • 6. 10. - 22. 10. - Nádraží Holešovice, Praha 7
  • 24.10. - 6. 11. - Magistrát, Jungamnnova, Praha 1
  • 8. 11. - 21. 11. - Informačně poradenské centrum Karlovy univerzity, Celetná, Praha 1
  • 23. 11. - 7. 12. - Menza, Studentský dům ČVUT, Bílá, Praha 6

Jako součást expozice je připravena i brožura ve formátu A5, která obsahuje informace o představených projektech a kterou si mohou zájemci stáhnout zde.

Součástí výstavního panelu jsou dále dvě LCD obrazovky, na kterých mohli návštěvníci výstavy rovněž shlédnout krátké video o podpořených projektech v rámci programu JPD 2 a jež si mohou zájemci stáhnout z tohoto odkazu.