Logo pro web.gif

Odbor zahraničních vztahů a fondů EU nechal v rámci projektu hrazeného z prostředků Technické asistence vypracovat několik tzv. projektové listů. Tyto projektové listy obsahují základní informace o vybraných projektech, které získaly podporu z programu JPD 2, a měly by tak sloužit jako informační zdroj pro všechny, kteří mají o tuto oblast zájem, a zároveň jako insporace pro ty, kteří uvažují o přípravě projektu.

Tento článek obsahuje devět projektových listů, jež byly zpracovány jako součást projektu, který se zabýval evaluací Komunikáčního akčního plánu, tj. způsobu, jakým odbor zahraničních vztahů a fondů EU komunikoval s potenciálními žadateli o podporu z programu JPD 2 a s širokou veřejností. V brzké době by měly být zpracovány projektové listy i pro ostatní úspěšné projekty, které získaly podporu.

Projekty, o kterých byly zpracovány informace, byly vybrány tak, aby představovaly co nejpestřejší záběr jednotlivých aktivit, které získaly podporu v programu JPD 2. Dalším kritériem pro výběr devítii následujících projektů byl i stupeň jejich dokončenosti.

Vybrané projekty, které získaly podporu:

 

EU.jpgVytvoření těchto projektových listů bylo spolufinancováno EU - Evropským fondem pro regionální rozvoj