logo jpd 2 + eu + praha

Magistrát hl. m. Prahy
odbor rozpočtu – odd. grantových schémat z EU

pořádá instruktážní semináře na téma:

 

„Příprava projektů pro 1. Výzvu programu JPD 2“

 

Semináře jsou zaměřeny na představení programu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (JPD 2) a možnosti předkládat projekty v rámci dílčího opatření 2.2.1 Grantové schéma II pro poskytování dotací na podporu malých a středních podniků.

Na seminářích budou účastníkům prezentovány informace o tomto dílčím opatření. Dále budou rozebírány žadateli opomíjené záležitosti při přípravě projektů, obvyklá slabá místa předložených projektových žádostí, problematika způsobilých výdajů, obsah povinných příloh a vyplňování elektronické žádosti ELZA. Součástí semináře bude rovněž diskuse s přednášejícími.

Účast na seminářích je bezplatná, avšak z kapacitních důvodů prosíme účastníky, aby se na tento seminář zaregistrovali na emailové adrese: hana.podubecka@cityofprague.cz, případně potvrdili svoji účast na tel. :236002091 236003233 nebo 236002791.

Občerstvení zajištěno. Informační materiály budou žadatelům poskytnuty na místě.

Termín a místo konání :

 26.9.2006 od 9,00hod do 12,00hod ve velkém salonku Nová radnice Mariánské nám. 2, 1. patro vlevo

13.10.2006 od 9,00hod do 12,00hod , Nová radnice, Mariánské nám. 2 zasedací místnost č. 430, 4. patro

31.10.2006 od 9,00hod do 12,00hod    ve velkém salonku Nová radnice, Mariánské nám.2, 1. patro vlevo