Plánované semináře

 Datum konání  Téma
 6. září 2007 Příprava žádosti o platbu pro konečné uživatele v rámci projektů  Grantového schématu  programu JPD 2
Na semináři budou účastníkům prezentovány informace o přípravě žádostí o platbu po ukončení realizace projektu. Dále budou rozebírány žadateli opomíjené záležitosti při přípravě žádostí o platbu, obvyklá slabá místa předložených žádostí, problematika způsobilých výdajů, obsah povinných příloh a vyplňování elektronické žádosti ELZA. Součástí semináře bude rovněž diskuse s přednášejícími.

Uskutečněné semináře

  Datum konání  Téma
17. května 2007 Příprava žádosti o platbu pro konečné uživatele v rámci projektů  Grantového schématu  programu JPD 2
Na semináři budou účastníkům prezentovány informace o přípravě žádostí o platbu po ukončení realizace projektu. Dále budou rozebírány žadateli opomíjené záležitosti při přípravě žádostí o platbu, obvyklá slabá místa předložených žádostí, problematika způsobilých výdajů, obsah povinných příloh a vyplňování elektronické žádosti ELZA. Součástí semináře bude rovněž diskuse s přednášejícími.
8. března 2007 Příprava žádosti o platbu - seminář pro úspěšné žadatale z předchozích Výzev Grantového schématu
Na semináři budou účastníkům prezentovány informace o přípravě žádostí o platbu po ukončení realizace projektu. Dále budou rozebírány žadateli opomíjené záležitosti při přípravě žádostí o platbu, obvyklá slabá místa předložených žádostí, problematika způsobilých výdajů, obsah povinných příloh a vyplňování elektronické žádosti ELZA. více
8. a 26. února 2007 Příprava projektů pro 4. Výzvu Grantového schématu I a 2.výzvu Grantového schématu II programu JPD 2
Semináře jsou zaměřeny na představení programu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (JPD 2) a možnosti předkládat projekty v rámci dílčího opatření 2.2.1 Grantové schéma pro poskytování dotací na podporu malých a středních podniků II.
25. a 30. ledna 2007 Příprava projektů pro 6. Výzvu
V souvislosti s vyhlášením 6. Výzvy k předkládání projektů v programu JPD 2 připravila Regionální rada regionu soudržnosti Praha pro žadatele o finanční podporu instruktážní semináře.  více
26. září 2006
13. a 31. října 2006
Instruktážní seminář pro 1. kolo výzvy Grantového schématu II
Magistrát hl. m. Prahy odbor rozpočtu – odd. grantových schémat z EU pořádá instruktážní semináře na téma: „Příprava projektů pro 1. Výzvu programu JPD 2, opatření 2.2.1“. více 
11. a 13. července 2006
5. a 7. září 2006
Příprava projektů pro 5. Výzvu
V souvislosti s vyhlášením 5. Výzvy k předkládání projektů v programu JPD 2 připravil Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy pro žadatele o finanční podporu instruktážní semináře.  více
8. června 2006 PODNIKATELÉ ! VÍTE ŽE MŮŽETE I VY ČERPAT Z FONDŮ EU ?
Magistrát hl. m. Prahy odbor rozpočtu – odd. grantových schémat z EU pořádá instruktážní seminář na téma: „Příprava projektů pro 3. Výzvu programu JPD 2“ Semináře jsou zaměřeny na možnosti předkládat projekty v rámci dílčího opatření 2.2.1 Grantové schéma pro poskytování dotací na podporu malých a středních podniků. více
30. května 2006 Úvodní veřejný seminář OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST A POSOUZENÍ JEHO VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA)
Na tomto semináři se bude veřejnost moci seznámit s  obsahem pracovního návrhu Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) na období 2007 - 2013, s prvními výstupy posouzení vlivu OPPK na životní prostředí (SEA OPPK) a s dalším postupem zpracování OPPK a SEA OPPK a s možnostmi, jak se do obou procesů aktivně zapojit. více
27. dubna 2006 Podmínky realizace a proplácení projektů v programu JPD 2
Mimisterstvo pro místní rozvoj pořádá seminář pro konečné příjemce ze 3. výzvy, tj. úspěšné žadatele, kteří získali podporu z programu JPD 2, jenž se uskuteční dne 27. dubna 2006 od 10:00 do 16:00 hod. v Městské knihovně v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1. více
24. března 2006 Seminář Vyplňování formuláře ISPROFIN
V souvislosti s řadou nejasností, které se opakovaně vyskytují při vyplňování formuláře ISPROFIN konečnými příjemci (žadateli) u projektů doporučených k financování ve 3. Výzvě k předkládaní projektů programu JPD 2, se Centrum pro regionální rozvoj ČR po dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj a odborem zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy rozhodlo uspořádat instruktážní seminář na toto téma. více
6. a 7. prosince 2005 Semináře Příprava projektů pro 4. Výzvu programu JPD 2
V souvislosti s vyhlášením 4. Výzvy k předkládání projektů v programu JPD 2 připravil Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy pro žadatele o finanční podporu instruktážní semináře.  více
26. a 27. července 2005 23. a 25. srpna 2005 Semináře Příprava projektů pro 3. Výzvu programu JPD 2
V souvislosti s vyhlášením 3. Výzvy k předkládání projektů v programu JPD 2 připravil Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy instruktážní semináře pro jednotlivé cílové skupiny žadatelů.  více
17. února 2005 Konference k Jednotnému programovému dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha - Hotel Diplomat
Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo konferenci k Jednotnému programovému dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha, jejíž součástí byl i instruktážní seminář pro žadatele o finanční podporu z EU prostřednictvím programu JPD 2. více
3., 8., 10. a 15. února 2005  Semináře Příprava projektů pro 2. Výzvu k předkládání projektů v programu JPD 2
V souvislosti s vyhlášením 2. Výzvy k předkládání projektů v programu JPD 2 připravil Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy instruktážní semináře pro jednotlivé cílové skupiny žadatelů.  více