Magistrát hl. m. Prahy

odbor rozpočtu – odd. grantových schémat z EU

 

pořádá instruktážní semináře na téma:

 

„Příprava žádosti o platbu pro konečné uživatele v rámci projektů  Grantového schématu  programu JPD 2“

 

Na semináři budou účastníkům prezentovány informace o přípravě žádostí o platbu po ukončení realizace projektu. Dále budou rozebírány žadateli opomíjené záležitosti při přípravě žádostí o platbu, obvyklá slabá místa předložených žádostí, problematika způsobilých výdajů, obsah povinných příloh a vyplňování elektronické žádosti ELZA. Součástí semináře bude rovněž diskuse s přednášejícími.

Účast na seminářích je bezplatná, avšak z kapacitních důvodů prosíme účastníky, aby se na tento seminář zaregistrovali na emailové adrese: hana.podubecka@cityofprague.cz, případně potvrdili svoji účast na tel. :236002091 236003233 nebo 236002791.

 

Občerstvení zajištěno. Informační materiály budou žadatelům poskytnuty na místě.

 

Termín a místo konání :

17. května 2007 od 10 do 12 hodin v malém salonku č. dv. 135

1. patro Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1