Odbor zahraničních vztahů a fondů Evropské unie Magistrátu hl. m. Prahy pořádá ve spolupráci s Řídícím orgánem programu JPD 2 (Ministerstvo pro místní rozvoj) a Centrem pro regionální rozvoj ČR (CRR) informační seminář na téma:

Vyplňování formuláře ISPROFIN

který proběhne v pátek 24. března 2006 ve 12:00 v budově Nové radnice Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, ve třetím patře v místnosti č. 349.

Důvodem pro uspořádání tohoto semináře je řada nejasností, které se opakovaně vyskytují při vyplňování formuláře ISPROFIN konečnými příjemci (žadateli) u projektů doporučených k financování ve 3. Výzvě k předkládaní projektů programu JPD 2.

Seminář je určen primárně pro osoby, které zajišťují komunikaci s CRR za konečné příjemce ze 3. Výzvy, nicméně se jej mohou zúčastnit i další osoby. Z kapacitních důvodů Vás proto žádáme, abyste se na tento seminář zaregistrovali na emailové adrese:

michal.struha@cityofprague.cz.

Na semináři vystoupí pracovníci CRR a MMR, kteří se touto problematikou zabývají a kteří poskytnou účastníkům nezbytné instrukce a vzory, jak postupovat při vyplňování tohoto formuláře.

Materiály ke stažení:
Prezentace
Zadání příkladu
Vyplněný ISPROFIN
Pomůcka k vyplňování formuláře ISPROFIN