Definitivně poslední 6. Výzva k předkládání projektů v rámci programu JPD 2 skončila v pátek 16. března 2007 ve 14:00 hod.

Regionální radě regionu soudržnosti Praha bylo doručeno celkem 29 projektů.

 Opatření  Počet projektů
 1.1   4
 1.2   9
 1.3   7
 2.1   4
 2.3   5

Žádná další Výzva již nebude vyhlášena.