6. Výzva k předkládání projektů v JPD 2
Projekty doporučené k financování v 6. Výzvě
Regionální rada regionu soudržnosti Praha schválila na základě usnesení výboru č. 003 ze dne 24. dubna 2007 vybrané projekty, které byly podány v 6. Výzvě k předkládání projektů v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 (JPD 2) regionu soudržnosti Praha, a doporučila je tak Ministerstvu pro místní rozvoj k poskytnutí finanční podpory. více
Ukončení 6. Výzvy k předkládání projektů v programu JPD 2
16. března 2007 ve 14:00 skončil příjem projektových žádostí v 6. Výzvě k předkládání projektů v programu JPD 2. více
Navýšení příspěvku pro 6. Výzvu
Částka byla navýšena o nevyčerpané prostředky z 5. Výzvy a z nevyčerpaných rozpočtů již schválených projektů dne 8. března 2007 na základě rozhodnutí Řídícího orgánu JPD 2, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Volné finanční prostředky v jednotlivých opatřeních mohou být ještě navyšovány až do okamžiku schválení projektů v rámci 6. výzvy. více
Vyhlášení 6. Výzvy k předkládání projektů v JPD 2
Regionální rada regionu soudržnosti Praha vyhlásila dne 9. 1. 2007 6. Výzvu k předkládání projektů v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 v opatřeních 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 a 2.3. Příjem projektů proběhl od 30. 6. 2007 do 15. 3. 2007. více
Příručka pro žadatele pro 6. Výzvu k předkládání projektů v programu JPD 2, verze 1.6
Příručka pro žadatele představuje základní informační zdroj žadatelů o dotaci v 6. Výzvě v k předkládání projektů v programu JPD 2. Obsahuje informace o náležitostech projektů, povinných přílohách a dalších podmínkách, jež musí žadatel splnit, aby mohl čerpat dotace. Její součástí je i metodika pro vypracování některých povinných příloh pro ekonomické hodnocení. více

 

5. Výzva k předkládání projektů v JPD 2
Projekty doporučené k financování v 5. Výzvě
Regionální rada regionu soudržnosti Praha schválila na základě usnesení výboru č. 002 ze dne 9. ledna 2007 vybrané projekty, které byly podány v 5. Výzvě k předkládání projektů v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 (JPD 2) regionu soudržnosti Praha, a doporučila je tak Ministerstvu pro místní rozvoj k poskytnutí finanční podpory. více
Ukončení 5. Výzvy k předkládání projektů v programu JPD 2
2. října ve 14:00 skončil příjem projektových žádostí v 5. Výzvě k předkládání projektů v programu JPD 2. více
Vyhlášení 5. Výzvy k předkládání projektů v JPD 2
Regionální rada regionu soudržnosti Praha, tj. Zastupitelstvo hl. m . Prahy, vyhlásila usnesením č. 39/16 ze dne 29. 6. 2006 5. Výzvu k předkládání projektů v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 v opatřeních 1.1, 1.2, 1.3 a 2.1. Příjem projektů proběhl od 30. 6. 2006 do 2. 10. 2006. více
Příručka pro žadatele pro 5. Výzvu k předkládání projektů v programu JPD 2, verze 1.5
Příručka pro žadatele představuje základní informační zdroj žadatelů o dotaci v 5. Výzvě v k předkládání projektů v programu JPD 2. Obsahuje informace o náležitostech projektů, povinných přílohách a dalších podmínkách, jež musí žadatel splnit, aby mohl čerpat dotace. Její součástí je i metodika pro vypracování některých povinných příloh pro ekonomické hodnocení. více

 

4. Výzva k předkládání projektů v JPD 2
Projekty doporučené k financování ve 4. Výzvě
Regionální rada, tj. Zastupitelstvo hl. města Prahy (HMP), schválila na základě usnesení č. XX/XX ze dne 30. března 2006 vybrané projekty, které byly podány ve 4. Výzvě k předkládání projektů v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 (JPD 2) regionu soudržnosti Praha, a doporučila je tak Ministerstvu pro místní rozvoj k poskytnutí finanční podpory. více
Ukončení 4. Výzvy k předkládání projektů v programu JPD 2
20. ledna ve 14:00 skončil příjem projektových žádostí ve 4. Výzvě k předkládání projektů v programu JPD 2. více
Vyhlášení 4. Výzvy k předkládání projektů v JPD 2
Regionální rada regionu soudržnosti Praha, tj. Zastupitelstvo hl. m . Prahy, vyhlásila usnesením č. 32/12 ze dne 24. 11. 2005 4. Výzvu k předkládání projektů v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 v opatřeních a dílčím opatření 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2.2 a 2.3. Příjem projektů proběhl od 1. 12. 2005 do 20. 1. 2006. více
Příručka pro žadatele pro 4. Výzvu k předkládání projektů v programu JPD 2, verze 1.4
Příručka pro žadatele představuje základní informační zdroj žadatelů o dotaci ve 4. Výzvě v k předkládání projektů v programu JPD 2. Obsahuje informace o náležitostech projektů, povinných přílohách a dalších podmínkách, jež musí žadatel splnit, aby mohl čerpat dotace. Její součástí je i metodika pro vypracování některých povinných příloh pro ekonomické hodnocení. více

 

 3. Výzva k předkládání projektů v JPD 2
Projekty doporučené k financování ve 3. Výzvě
Regionální rada, tj. Zastupitelstvo hl. města Prahy (HMP), schválila na základě usnesení č. 33/07 ze dne 15. prosince 2005 vybrané projekty, které byly podány ve 3. Výzvě k předkládání projektů v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 (JPD 2) regionu soudržnosti Praha, a doporučila je tak Ministerstvu pro místní rozvoj k poskytnutí finanční podpory. více
Ukončení 3. Výzvy k předkládání projektů v JPD 2
30. září ve 14:00 skončil příjem projektových žádostí ve 3. Výzvě k předkládání projektů v JPD 2. více
Vyhlášení 3. Výzvy k předkládání projektů v JPD 2
Regionální rada regionu soudržnosti Praha vyhlásila usnesením Zastupitelstva hl. m . Prahy č. 29/02 ze dne 23. 6. 2005 3. Výzvu k předkládání projektů v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 v opatřeních a dílčím opatření 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2.2 a 2.3. Příjem projektů proběhl od 24. 6. 2005 do 30. 9. 2005. více

Příručka pro žadatele pro 3. Výzvu k předkládání projektů v programu JPD 2, verze 1.3
Příručka pro žadatele představuje základní informační zdroj žadatelů o dotaci v 3. Výzvě k předkládání projektů v programu JPD 2. Obsahuje informace o náležitostech projektů, povinných přílohách a dalších podmínkách, jež musí žadatel splnit, aby mohl čerpat dotace. Její součástí je i metodika pro vypracování některých povinných příloh pro ekonomické hodnocení. více

 

 2. Výzva k předkládání projektů v JPD 2
Schválení finančního příspěvku pro projekty prodané v 2. Výzvě
Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 1648 ze dne 8. listopadu finanční příspěvek 45,9 mil. Kč pro 10 projektů, které byly předloženy v 2. Výzvě k předkládání projektů v programu JPD 2. Na tyto projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje činí 249 mil. Kč, dále přispěje částkou 72,6 mil. státní rozpočet, 6 mil. Kč poskytnou vybrané městské části a 124,5 mil. zajistí EU. více
Projekty doporučené k financování v 2. Výzvě
Regionální rada, tj. Zastupitelstvo hl. města Prahy (HMP), schválila na základě usnesení č. 29/01ze dne 23. 6. 2005 vybrané projekty, které byly podány v 2. Výzvě k předkládání projektů v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 (JPD 2) regionu soudržnosti Praha, a doporučila je tak Ministerstvu pro místní rozvoj k uzavření smluv o financování. více
Ukončení 2. Výzvy k předkládání projektů v JPD 2
31. března ve 14:00 skončil příjem projektových žádostí v 2. Výzvě k předkládání projektů v JPD 2. více
Vyhlášení 2. Výzvy k předkládání projektů v JPD 2
Regionální rada regionu soudržnosti Praha vyhlásila usnesením Zastupitelstva hl. m . Prahy č. 24/45 ze dne 27. 1. 2005 2. Výzvu k předkládání projektů v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 v opatřeních a dílčím opatření 1.3, 2.1, 2.2.2 a 2.3. Příjem projektů proběhne od 1. 2. 2005 do 31. 3. 2005. více
Příručka pro žadatele pro 2. Výzvu k předkládání projektů v programu JPD 2, verze 1.2
Příručka pro žadatele představuje základní informační zdroj žadatelů o dotaci v 3. Výzvě v k předkládání projektů v programu JPD 2. Obsahuje informace o náležitostech projektů, povinných přílohách a dalších podmínkách, jež musí žadatel splnit, aby mohl čerpat dotace. Její součástí je i metodika pro vypracování některých povinných příloh pro ekonomické hodnocení. více

 1. Výzva k předkládání projektů v JPD 2
Schválení finančního příspěvku pro projekty prodané v 1. Výzvě
Regionální rada, tj. Zastupitelstvo hl. m. Prahy, schválila usnesením č. 28/34 ze dne 25. května finanční příspěvek 81,5 mil. Kč pro 16 projektů, které byly předloženy v 1. Výzvě k předkládání projektů v programu JPD 2. Na tyto projekty, jejichž celkové náklady činí 372,8 mil. Kč, dále přispěje částkou 96,6 mil. státní rozpočet, 1.9 mil. Kč poskytnou vybrané městské části a 180 mil. zajistí EU.
Projekty doporučené k financování v 1. Výzvě
Regionální rada, tj. Zastupitelstvo hl. města Prahy (HMP), schválila na základě usnesení č. 23/22 ze dne 16. 12. 2004 vybrané projekty, které byly podány v 1. Výzvě k předkládání projektů v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 (JPD 2) regionu soudržnosti Praha, a doporučila je tak Ministerstvu pro místní rozvoj k uzavření smluv o financování. více
Ukončení 1. Výzvy k předkládání projektů v JPD 2
Vyhlášení 1. Výzvy k předkládání projektů v JPD 2, včetně termínu jejího ukončení, bylo schváleno usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy č. 20/06 dne 16. září 2004. více
Vyhlášení 1. Výzvy k předkládání projektů v JPD 2
Regionální rada na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 20/06 ze dne 16. září 2004 vyhlašuje dne 17. 9. 2004 1. Výzvu k předkládání projektů v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha pro opatření a dílčí opatření 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2.2 a 2.3. více
Příručka pro žadatele pro 1. Výzvu, verze 1.1