Regionální rada regionu soudržnosti Praha oznamuje, že s platnostíod 8. března 2007 došlo v programu JPD 2 na základě rozhodnutí Řídícího orgánu, tj. Mínisterstva pro místní rozvoj,

k navýšení finančních prostředků, které jsou k dispozici v 6. Výzvě. 

Volné finanční prostředky v jednotlivých opatřeních mohou být ještě navyšovány až do  okamžiku schválení projektů v rámci 6. Výzvy.

Během roku 2007 tudíž může dojít k dalšímu uvolnění finančních prostředků pro projekty předložené v 6. Výzvě. Z toho důvodu mohou být žadatelům, kteří předloží projekty s finančním rozpočtem nad rámec vyhlášené alokace nebo jejichž projekty budou v 6. výzvě zařazeny mezi náhradní, nabídnuty v průběhu roku 2007 další uvolněné finanční prostředky.

Aktuální výše volných finančních prostředků  k  8. 3. 2007 dle jednotlivých opatřeních (ve srovníní s původní vyhlášenou alokací):


Priorita


Opatření

Alokace vyhlášená
dne 10. 1. 2007

Alokace vyhlášená
dne 8. 3. 2007

 
     Priorita 1

Opatření 1.1

73 708 000

83 920 387

Opatření 1.2

20 352 000

120 566 940  

Opatření 1.3

 4 959 000

 4 959 000

Priorita 2

Opatření 2.1

29 754 000

 35 798 066 

Opatření 2.3

  50 115 000  

52 027 035

Celkem 6. Výzva k předkládání projektů

178 888 000 

297 271 428

Více informací o 6. Výzvě naleznete zde.