Příručka pro příjemce, kterou vypracoval  Řídící orgán programu JPD 2 - Ministerstvo pro místní rozvoj, obsahuje přesnou metodiku postupu při realizaci projektu a jeho následném proplácení. Tento dokument je určen pro úspěšné žadatele, kteří podali projekt v rámci 4. Výzvy k předkládání projektů v programu JPD 2, jež proběhla v období od 1. prosince 2005 do 20. ledna 2006.

Svým obsahem navazuje Příručka pro příjemce chronologicky na Příručku pro žadatele. Zatímco v Příručce pro žadatele se žadatelé dozvědí informace o tom, podle jakých pravidel mají projekt připravit, Příručka pro příjemce je následně provede systémem veřejných zakázek, podáváním žádosti o platbu, financováním, monitorováním projektu a následném udržením výsledků projektu.

Přílohy k Příručce pro příjemce: