Dne 31. března 2005 skončila možnost předkládat projekty v rámci 2. Výzvy k předkládání projektů v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha.

Do 15. dubna 2005 proběhne kontrola formálních náležitostí a v případě nesrovnalostí budou jednotliví žadatelé vyzýváni k jejich doplnění.

Od 20. dubna do 7. května 2005 bude provedeno hodnocení projektů podle výběrových kritérií.

Další projekty budou moci žadatelé předkládat v rámci 3. Výzvy, která bude podle současné dohody s Ministersvem pro místní rozvoj vyhlášena na přelomu června a července tohoto roku. Zpracovávat nové projekty však zájemci mohou již nyní.