zdroj.gif

Regionální rada regionu soudržnosti Praha vyhlásila dne 9. 1. 2007

     6. Výzvu k předkládání projektů

v rámci programu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) regionu soudržnosti Praha.

Žadatelé mohou předkládat projekty v těchto opatřeních programu JPD 2:
(Plné texty výzev jsou k dispozici po kliknutí na jednotlivá opatření)

   1.1    Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí
   1.2    Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
   1.3    Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
   2.1    Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu
   2.3    Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze

Celkový rozsah finanční podpory v 6. Výzvě JPD 2 (v Kč)*


Priorita


Opatření

Alokace vyhlášená
dne 10. 1. 2007

Alokace vyhlášená
dne 8. 3. 2007

 
     Priorita 1

Opatření 1.1

73 708 000

83 920 387

Opatření 1.2

20 352 000

120 566 940  

Opatření 1.3

 4 959 000

 4 959 000

Priorita 2

Opatření 2.1

29 754 000

 35 798 066 

Opatření 2.3

  50 115 000  

52 027 035

Celkem 6. Výzva k předkládání projektů

178 888 000 

297 271 428

* Částka byla navýšena o nevyčerpané prostředky z 5. Výzvy a z nevyčerpaných rozpočtů již schválených projektů dne 8. března 2007 na základě rozhodnutí Řídícího orgánu JPD 2, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Volné finanční prostředky v jednotlivých opatřeních mohou být ještě navyšovány až do okamžiku schválení projektů v rámci 6. výzvy.

Projekt musí být realizován na území 24 vybraných městských částí hl. m. Prahy:
Praha 1, Praha 8, Praha 9, Praha 12, Praha 14, Praha 15, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha-Běchovice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Libuš, Praha-Petrovice, Praha-Satalice, Praha-Štěrboholy
a Praha-Vinoř.

O finanční podporu mohou žádat následující subjekty:

Opatření 1.1 
Hlavní město Praha (HMP), organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a Správa železniční dopravní cesty;
Opatření 1.2   
HMP, vybrané městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi;
Opatření 1.3   
HMP, vybrané městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi, nestátní neziskové organizace (NNO);
Opatření 2.1   
HMP, vybrané městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi, NNO, podnikající fyzické a právnické osoby, profesní sdružení, specializované subjekty poradenství a zprostředkování, organizace výzkumu a vývoje, hospodářské komory;
Opatření 2.3
HMP, vybrané městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi, NNO, podnikající fyzické a právnické osoby, profesní sdružení, fondy a státní účelově zřízené instituce, vzdělávací organizace, hospodářské komory.

Lhůta a místo podání žádostí
Žádosti je možné předkládat od 10. ledna do 16. března 2007 do 14:00 hod.
Žádosti musí být doručeny osobně na adresu:
Regionální rada regionu soudržnosti Praha
Jungmannova 29/35
Praha 1
3. patro, místnosti č. 372, 375, 376.

Způsob podání žádosti
Žádost musí být vyplněna na předepsaném elektronickém formuláři ELZA a doložena všemi povinnými přílohami, uvedenými v kapitole IV. Příručky pro žadatele.

Příručka pro žadatele pro 6. Výzvu
Formulář elektronické žádosti ELZA pro 6. Výzvu

Poskytování informací a konzultace projektů:

Informace o opatření 1.1, 1.2, 1.3:
Ing. Johana Chalupová (tel: +420 236 002 636), Mgr. Jakub Benda (tel: +420 236 002 064)

Informace o opatření 2.1 a 2.3:
Ing. Kateřina Vágnerová (tel.: +420 236 002 613), Ing. Martin Škréta (tel: +420 236 002 537)

Další informace o programu JPD 2 a 6. Výzvě:
fin. manažer Ing. Marcela Nováková (tel.: +420 236 002 685)
elektron. žádost: Ing. Michal Struha (tel.: +420 236 002 859)

E-mail pro dotazy: michal.struha@cityofprague.cz