Harmonogram vyhlašování výzev OPPA

Pořadí výzvy Zapojené prioritní osy Plánované zahájení příjmu projektových žádostí Plánované ukončení příjmu projektových žádostí Předpokládané schválení podpory pro vybrané projekty
1. výzva PO 1, PO 2, PO 3 leden 2008* březen 2008* říjen 2008*
2. výzva PO 1, PO 2, PO 3 květen 2009* červenec 2009* prosinec 2009*
3. výzva PO 1, PO 3 duben 2010* červen 2010* září 2010*
4. výzva PO 1, PO 2, PO 3 květen 2011* červenec 2011* prosinec 2011*
5. výzva PO 2 květen 2012* červenec 2012* prosinec 2012*
6. výzva PO 1, PO 2, PO 3 říjen 2012* leden 2013* červen 2013*

* Termíny zahájení a ukončení příjmu žádostí nejsou plánovanými, ale skutečnými daty.

Informace týkající se aktualizace harmonogramu výzev

První verze přepokládaného harmonogramu výzev byla na těchto webových stránkách zveřejněna v 1. čtvrtletí roku 2009. Tato verze počítala pouze se 4. výzvami za dobu realizace OPPA.

V dubnu 2010 hl. m. Praha rozhodlo o vyhlášení 3. výzvy v jiném než původně plánovaném termínu, což si vyžádalo úpravu i v dalších plánovaných výzvách.

V nynější verzi jsou zohledněny aktuální stavy alokace na jednotlivé prioritní osy. Zejména u prioritní osy 2 došlo vlivem nedočerpání prostředků na komplexní projekty k navýšení alokace pro projekty grantové. Čerpání těchto prostředků bylo zajištěno prostřednictvím 5.výzvy, jejíž vyhlášení proběhlo v květnu 2012.

Poslední 6. výzva, která pokrývá všechny tři prioritní osy OPPA, byla vyhlášena v říjnu 2012.