Hlavní město Praha je z hlediska čerpání z fondů EU v jiné situaci než jsou ostatní kraje v ČR. Protože pražský region svou výkonností přesahuje průměr EU, jsou prostředky ze strukturálních fondů poskytovány za jiných podmínek než v ostatních krajích republiky.

Pro nové projekty je relevantní Operační program Praha – pól růstu ČR (OPPPR) platný pro programové období 2014 – 2020:

loga

OPPPR je koncipován jako multifondový, to znamená, že umožní financování projektů jak z Evropského fondu pro regionální rozvoj, tak z Evropského sociálního fondu. Praha tak podpoří „tvrdé“ investiční i „měkké“ neinvestiční projekty. Celková finanční alokace činí 403 milionů eur, v přepočtu přibližně 11 miliard korun. Dotace z tohoto programu výrazně přispějí k rozvoji vědy a výzkumu, udržitelné mobility, k energetickým úsporám, podpoře sociálního začleňování a vzdělávání.

Více informací naleznou zájemci na webových stránkách http://penizeproprahu.cz/.

Pro nové projekty jsou relevantní dva programy platné pro programové období 2007 – 2013:


Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK)

Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA)

 

OPPK představoval šanci pro projekty zaměřené na oblast dopravy, životního prostředí, vědeckých a podnikatelských center a podporu malých a středních podniků, OPPA se zaměřoval na rozvoj lidských zdrojů v oblasti dalšího vzdělávání, s cílem pomoci na trh práce lidem, kteří jsou znevýhodnění a také umožnil rozvoj středního, vyššího odborného a vysokého školství v regionu hl. m. Prahy.

V programovém období 2004 – 2006 čerpala Praha podporu ze strukturálních fondů v rámci dvou programů:

JPD 2 je byl zaměřen na investice do dopravy, životního prostředí, informačních technologií a také na podporu rozvoje malého a středního podnikání v hlavním městě. JPD 3 zastřešoval oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a sociální integrace.