Informace byly odeslány dopisem na doručovací adresu k rukám statutárního zástupce.