Řídicí orgán OPPK tímto zajištuje rovné podmínky všem žadatelům.

Termín pro předkládání projektových žádostí zůstává v souladu se schváleným zněním dané výzvy od 1. 10. 2014 průběžně. Nejzazší termín pro podání žádosti je 28. 1. 2015 do 14.00 hodin nebo do vyčerpání alokace.