Dne 29. září 2014 v 9:00 bude na stránkách www.eu-zadost.cz zpřístupněn elektronický formulář BENEFIT7 pro 7. výzvu OPPA.

Aplikace BENEFIT7 však bude všem žadatelům z důvodu pravidelné měsíční instalace nové verze dne 1. 10. 2014 od 6:00 do 13:00 nedostupná. Z tohoto důvodu žádáme žadatele, kteří žádost finalizují před tímto datem, aby její fyzické odevzdání v listinné podobě tento den neprováděli. Díky odstávce systému BENEFIT7 nebude celý den dostupný také systém MONIT7+, ve kterém dochází k načítání odevzdaných projektových žádostí a vystavení potvrzení o jejich převzetí. Pokud by tedy žádost byla odevzdána v době odstávky, může být vystaveno pouze provizorní potvrzení a nebude moci být přiděleno registrační číslo projektu. Tyto kroky by musely být provedeny dodatečně. Proto prosíme o neodevzdávání žádostí v listinné podobě tento den.

Upozorňujeme, že datum fyzického odevzdání projektové žádosti není rozhodné pro naplnění 160 % alokace výzvy. Pro zařazení do alokace 160 % je rozhodující datum finalizace projektové žádosti v systému BENEFIT7.