Intereq europe

Projekt FINERPOL je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF) v rámci územní spolupráce INTERREG EUROPE, s rozpočtovou alokací větší než 1 milion euro. Realizace projektu byla naplánována na 48 měsíců, následně došlo k dodatečnému prodloužení o dalších 12 měsíců. Projekt bude ukončen v roce 2022. Vedoucím partnerem čtyřletého projektu je španělská společnost Extramadura Energy Agency. V projektu jsou zapojeny další agentury a řídící orgány z Velké Británie, Řecka, Itálie, Portugalska.

Cílem projektu je podpora nových nebo zlepšení stávajících politik zaměřených na vytváření finančních nástrojů, zejména nástrojů podporovaných Evropským fondem regionálního rozvoje a Evropskou komisí, v oblasti energetických úspor a energeticky efektivních opatření.

Poskytovatel: EFRR- Interreg Europe

Trvání projektu: 1. 4. 2016 – 30. 9. 2022

Partneři:  Energetická agentura provincie Extremadura (ES), regionální vláda provincie Extremadura (ES), Městská rada Plymouth (UK), Řídící orgán regionálního operačního programu kraje Západní Makedonie (EL), Hlavní město Praha (CZ), Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze (CZ),  INTELI - Intelligence and Innovation Centre (PT) a Autonomní provincie Trento (IT).

Web: www.interregeurope.eu/finerpol
Facebook: www.facebook.com/projektfinerpol