Program umožňuje veřejným orgánům napříč Evropou výměnu praxí a nápadů týkajících se způsobu fungování veřejných politik a takto najít řešení pro zlepšení jejich rozvojových strategií. Základním cílem programu je přispět ke zlepšení implementace operačních programů.

Hl. m. Praha se zapojilo do projektů: