Intereq europe

 

INNOTRANS (Enhancing transport innovation capacity of regions)
Projekt meziregionální spolupráce pro zlepšování inovačního prostředí.

 

INNOTRANS bude mapovat regionální dopravně-inovační kapacitu a vytvářet pokyny pro budoucí strategie a akční plány v oblasti investic. Bude také přispívat k rozvoji regionálních inovačních kultur.

Projekt INNOTRANS je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF) v rámci územní spolupráce INTERREG EUROPE, s rozpočtovou alokací větší než 1 milion euro. Celková délka projektu je 60 měsíců, ukončení je naplánováno na rok 2021. Koordinátorem projektu je Coventry University Enterprises Ltd.

Cíl projektu: INNOTRANS mapuje dopravní schopnosti, možnosti a inovace regionů ve snaze navrhnout pokyny pro budoucí strategie a akční plány v oblasti investic. V konečném důsledku tak přispívá k rozvoji schopností regionů přirozeně neustále inovovat.

Poskytovatel podpory: EFRR – Interreg Europe 

Trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2021

Partneři: Coventry University Enterprises Ltd (UK), Hlavní město Praha (CZ), Region Západní Makedonie (GR), Region Abruzzo (IT), Jihovýchodní regionální rozvojová agentura (RO)

Webové stránky: http://www.interregeurope.eu/innotrans
Facebook: https://www.facebook.com/innotransproject
Twitter:  @INNOTRANS_EU
LinkedIn:
  https://www.linkedin.com/groups/13518092

Innotrans