Intereq europe

Projekt STEPHANIE (Space TEchnology with Photonics for market and societal challenges) je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF) v rámci územní spolupráce INTERREG EUROPE, s rozpočtovou alokací 1,8 mil. EUR. Celková délka projektu je 72 měsíců, ukončení je naplánováno na prosinec 2022. Vedoucím partnerem projektu je Ústav aplikované fyziky - 'Nello Carrara' Institute of Applied Physics, National Research Council of Italy sídlící ve Florencii. Do projektu jsou zapojeny další výzkumné organizace a krajská města z Francie, Německa, Španělska, Itálie, Velké Británie a Belgie.

Cílem projektu je sdílet zkušenosti a inovativní nápady, které by přispěly k využití všech výhod plynoucích z vesmírných technologií založených na fotonice a satelitních datech. Jedná se o podporu aplikací na využití technologií, jako jsou GPS data či data z družic. Tyto technologie mohou pomoci v různých oblastech, které spravuje Magistrát hl. m. Prahy, jako sledování stavu zeleně, sledování využití území - územní plán, bezpečnostní opatření a další jiné technologie spadající do konceptu Smart City. Projekt se zabývá posílením mezisektorové spolupráce mezi výzkumnou, veřejnou a podnikatelskou sférou a možnostmi financování projektů v tomto výzkumném odvětví.

Poskytovatel: EFRR- Interreg Europe

Trvání projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2022

Partneři:  'Nello Carrara' Institute of Applied Physics National Research Council Regional Government of Tuscany (I), Photonics Bretagne (F), Hlavní město Praha (CZ),NanoMicroMaterialsPhotonics.NRW Cluster c/o NMWP Management GmbH (DE), Andalusian Foundation for Aerospace Development Center for Advanced Aerospace Technologies (E), Durham County Council (GB), University of Liège Liège Space Centre (B).

Web: www.interregeurope.eu/stephanie
Facebook: www.facebook.com/projektstephaniecz