V daném termínu bylo předloženo 12 projektových žádostí s požadovanou výší dotace 108,46 mil. Kč, tedy 144% alokované částky.