Magistrát Prahy podpoří rozvoj inovačních infrastruktur na území hlavního města. Rada hlavního města dnes vyhlásila 39. výzvu Operačního programu Praha – pól růstu České republiky: Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Žádat o dotaci spolufinancované z Evropského fondu regionálního rozvoje mohou státní i soukromé subjekty včetně neziskových organizací nebo univerzit.

„Praha chce i nadále podporovat vznik, rozvoj a konkurenceschopnost subjektů inovačního podnikání, bez ohledu na jejich právní formu. Posílením inovační infrastruktury, jejího rozvoje a následně i provozu, jim k tomu zajistíme potřebné zázemí,“ dodala radní pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.

V rámci dotačního programu je alokováno 600 milionů korun. Podávat žádosti je možné od 19. února do 17. října letošního roku, a to na projekty realizované nejpozději do konce roku 2022. Poskytovaná dotace na jeden projekt může dosáhnout až 150 milionů korun.

Do inovační infrastruktury jsou zahrnovány především podnikatelské inkubátory a vědecké a technologické parky. Jejím účelem je podpora a rozvoj inovačních firem, zavádění jejich nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb na trh.

Další informace o Operačním programu Praha – pól růstu ČR jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách www.penizeproprahu.cz.