Text projektové příručky ke stažení

Revize projektové příručky (z verze 1.13 na verzi 1.14)

Text Projektové příručky OPPA je mimo tento článek k dispozici v sekci Příručka a žádost v rámci oddílu Dokumenty těchto webových stránek.

Upozorňujeme, že při realizaci projektu je třeba vždy respektovat aktuálně platnou Projektovou příručku. U zadávacích řízení platí pravidlo, že zadavatel postupuje ve všech fázích výběru dodavatele podle pravidel, která platila v době zahájení zadávacího řízení. V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit (viz sekce Kontakty)

Dále upozorňujeme, že byl zveřejněn i přehled cen obvyklých pro období od srpna roku 2014, který naleznete také v sekci Pro příjemce, podsekci Pravidla programu.