Text Projektové příručky ke stažení

Text Projektové příručky OPPA je mimo tento článek k dispozici v sekci Příručka a žádost v rámci oddílu Dokumenty těchto webových stránek.

Upozorňujeme, že při realizaci projektu je třeba vždy respektovat aktuálně platnou Projektovou příručku. U zadávacích řízení platí pravidlo, že zadavatel postupuje ve všech fázích výběru dodavatele podle pravidel, která platila v době zahájení zadávacího řízení. V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit (viz sekce Kontakty).

Vybrané nejdůležitější změny

Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Dne 1. 1. 2014 vstoupila v účinnost novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
nejdůležitější body této novely, které jsou přímo uvedeny v nové projektové příručce, jsou navýšení
jednotlivých limitů pro zadávací řízení (podlimitní zakázky až od 2 000 000 Kč bez DPH) a drobná
úprava ve věci zrušení zadávacího řízení v případě pouze jedné nabídky k hodnocení.

Nový zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Dne 1.1. 2014 vstoupil v účinnost nový zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), který
nahrazuje původní zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Tento nový zákon upravuje práva a
povinnosti kontrolované osoby mírně odlišným způsobem. Řídící orgán i nadále o právech a
povinnostech kontrolované osoby standardně příjemce informuje v oznámení o kontrole a protokolu.