Loga

Cílem projektu je vytvořit a zavést do praxe Soustavu zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek v prostředí hlavního města Prahy, které budou vycházet ze stávajících platných interních a externích legislativních norem a budou také aplikovat nejlepší praxi z oblasti zadávání veřejných zakázek. Takto zpracovaná Soustava zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek bude minimalizovat riziko vzniku procesních chyb při zpracování pokladů pro realizaci jednotlivých typů zadávacích řízení v souladu s § 21, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejných zakázek malého rozsahu a bude podporovat vyšší transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek v prostředí hlavního města Prahy, ať už budou zadávány Magistrátem hlavního města Prahy, Městskou policií hlavního města Prahy, nebo příspěvkovými organizacemi zřizovanými hlavním městem Prahou.

Soustava zadávacích postupů, která bude tvořena vzorovými dokumenty/šablonami pro jednotlivé druhy zadávacích řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou soutěžního dialogu) a řízení na zadání veřejných zakázek malého rozsahu, a to s přesným vymezením jednotlivých úkonů a kroků potřebných pro realizaci předmětných zadávacích řízení (dále jen „Soustava zadávacích postupů“).

Soustavou zadávacích postupů vznikne přehledný a srozumitelný materiál pro zaměstnance Magistrátu hl. m. Prahy, zaměstnance Městské policie hlavního města Prahy a zaměstnance příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou, které jsou metodicky řízeny věcně příslušnými odbory Magistrátu hlavního města Prahy.

Projekt Soustava zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek, který je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu hlavního města Prahy byl zahájen 1. května 2014.