Loga OP Praha - pól růstu ČR a MHMP

 

Celkové způsobilé výdaje: 14 727 270,00 Kč

Předmětem projektu je vývoj a dodávka dosud neexistujícího SW řešení, které umožní sběr, analýzu, vyhodnocení, transformaci, predikci a operativní řízení v oblasti kultury a organizaci dlouhodobě dotovaných HMP a stane se nástrojem pro strategické řízení kultury v Praze.