Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení 4 základních škol na území Prahy, vybavení jejich odborných učeben pro rozvoj klíčových kompetencí žáků, zvýšení kvality vzdělávacího procesu a vytvoření podmínek pro přechod žáků do běžných škol. Na zapojených školách budou modernizovány učebny pro výuku cizích jazyků a učebny pro výuku předmětů z oblasti přírodních věd.