Předmětem projektu je vyvinout, demonstrovat a připravit pro realizaci soubor zařízení, která by umožňovala kontrolovat a měřit částice výfukových plynů. Nezbytnou součástí je zpracování metodiky pro detekci vozidel s nadměrnými emisemi a k použití všech modifikací zařízení. Na základě těchto zařízení a sestavených kritérií identifikující vozidla v nevyhovujícím technickém stavu, bychom měli být schopni, za pomoci systému měření, tato vozidla v nevyhovujícím technickém stavu identifikovat. Následně budou tato nevyhovující vozidla buď opravena do bezproblémového stavu anebo vyloučena z provozu.

Specifické cíle projektu:

  • Snížení celkových výfukových emisí částic z motorových vozidel za pomoci snížení příspěvku vozidel s nadměrnými emisemi,
  • Eliminace vozidel s odstraněným či nefunkčním filtrem pevných částic,
  • Vyvinutí přístroje pro detekci vozidel s nadměrnými emisemi ve třech modifikacích,
  • Stacionární verze – umístění v blízkosti komunikace,
  • Mobilní verze – umístěna v měřícím vozidle pro měření vozidel jedoucích před nebo souběžně s měřícím vozidlem,
  • Přenosná verze – orgány veřejné či státní správy mohou být touto verzí vybaven,
  • Zpracování metodiky pro detekci nevyhovujících vozidel,
  • Příslušná úprava legislativy potřebné pro naplnění cílů projektu.