Logo

Hlavní město Praha realizuje v rámci výzvy č. 8 Inovační poptávka veřejného sektoru několik projektů financovaných z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Praha - pól růstu a z rozpočtu hlavního města Prahy.

Operační program Praha - pól růstu vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, které se zaměřují na posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, udržitelnou mobilitu a energetické úspory, podporu sociálního začleňování a boje proti chudobě, vzdělání a vzdělanost a podporu zaměstnanosti.

 

Projekt: Strakonická - rozšíření

 • registačnír číslo: CZ.07.2.13/0.0/0.0/01_061/0002050

 

Projekt: Preference B

 • registrační číslo CZ.07.2.13/0.0/0.0/01_061/0001954

 

Projekt: Správa telematického majetku v Praze

 • registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_080/0001680

 

Projekt: Preference A

 • registrační číslo CZ.07.2.13/0.0/0.0/01_061/0001619

 

Projekty: Modernizace škol I. - IV.

 • registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001122
 • registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001123
 • registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001124
 • registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125
   

Projekt: Detekce vozidel s nadměrnými emisemi částic

 • registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0001131


Projekt: DD-Lab / Dětská dopravní laboratoř

 • registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000954


Projekt: Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti

 • registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/15_024/0000454


Projekt: Projekt komplexního řešení kvality vnitřního prostředí na středních školách zřizovaných HMP

 • registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/15_024/0000557


Projekt: Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu

 

 • registrační číslo CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_057/0000604

 

Projekt: Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1

 • registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/15_024/0000505

 

Projekt: Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy

 • registrační číslo CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_057/0000622

 

Projekt: Výstavba P+R Černý Most

 • registrační číslo CZ.07.2.13/0.0/0.0/16_034/0001037

 

Projekt: E - BIKE NET PRAHA

 • registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000965

 

Projekt: Vývoj systému řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních systémů s prvky umělé inteligence (MAS)

 • registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000935

 

Projekt: Validační a informační systém dopravně - technických informací (VALIDO)

 • registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000936

 

Projekt: Cesta za kvalitním vzděláváním II./2018

 • registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001016