Logo

Hlavní město Praha realizuje v rámci výzvy č. 8 Inovační poptávka veřejného sektoru několik projektů financovaných z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Praha - pól růstu a z rozpočtu hlavního města Prahy.

Operační program Praha - pól růstu vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, které se zaměřují na posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, udržitelnou mobilitu a energetické úspory, podporu sociálního začleňování a boje proti chudobě, vzdělání a vzdělanost a podporu zaměstnanosti.

Projekty:

Projekt: Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy

 • CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002064

 

Projekt: Vytěžování dopravních dat na základě vstupu do Centrálního registru vozidel a dalších databází

 • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002293

 

Projekt: MAP K20 – Inovativní datový nástroj pro efektivní rozvoj kulturních a kreativních odvětví na území hl. m. Prahy

 • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002286

 

Projekt: Evaluart – Inovativní nástroj pro komplexní evaluaci kulturních organizací

 • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002285

 

Projekt: Preference A

 • Registrační číslo: CZ.07.2.13/0.0/0.0/01_061/0001619

 

Projekt: Strakonická – rozšíření

 • Registrační číslo: CZ.07.2.13/0.0/0.0/01_061/0002050

 

Projekt: Preference B

 • Registrační číslo: CZ.07.2.13/0.0/0.0/01_061/0001954

 

Projekt: Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy

 • Registrační číslo: CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_057/0000622

 

Projekt: Správa telematického majetku v Praze

 • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_080/0001680

 

Projekt: VISITIS - Inovativní řešení managementu udržitelného cestovního ruchu v hlavním městě Praha

 • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_080/0002048

 

Projekt: Výstavba P+R Černý Most

 • Registrační číslo: CZ.07.2.13/0.0/0.0/16_034/0001037

 

Projekt: Detekce vozidel s nadměrnými emisemi částic

 • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0001131

 

Projekt: Validační a informační systém dopravně - technických informací (VALIDO)

 • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000936

 

Projekt: Vývoj systému řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních systémů s prvky umělé inteligence (MAS)

 • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000935

 

Projekt: Dětská skupina Zvonek – provoz

 • Registrační číslo: CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001618

 

Projekt: Dětská skupina Klíček II – provoz

 • Registrační číslo: CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001617

 

Projekt: Dětská skupina Zvonek

 • Registrační číslo: CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000621

 

Projekt: Dětská skupina Klíček

 • Registrační číslo: CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000634

 

Projekt: Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu

 • Registrační číslo: CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_057/0000604

 

Projekt: Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti

 • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/15_024/0000454

 

Projekt: Pražský voucher na inovační projekty

 • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605

 

Projekt: Publicita a informovanost o OP PPR

 • Registrační číslo: CZ.07.5.125/0.0/0.0/15_002/0000119

 

Projekt: Specializované vouchery

 • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607

 

Projekt: Technická pomoc OP PPR

 • Registrační číslo: CZ.07.5.125/0.0/0.0/15_001/0000001