Loga OP Praha - pól růstu ČR a MHMP

 

V listopadu 2019 hlavní město Praha předložilo dotační projekt „Preference A“ do Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt se způsobilými výdaji 6,4 mil. Kč a dotací 90 % (5,7 mil. Kč) byl následně schválen ke spolufinancování Evropskou unií.

  • Cílem projektu je realizovat opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy na vybraných lokalitách. Změna dopravního režimu ve všech lokalitách projektu přispěje ke zvýšení rychlosti, plynulosti a spolehlivosti zejména veřejné dopravy. Jedná se o zajištění plynulého průjezdu místy kongescí a křižovatkami, snazší výjezd autobusů ze zastávek, celkové zjednodušení a zpřehlednění dopravního režimu pro všechny účastníky silničního provozu včetně vyšší respektovanosti vyhrazených jízdních pruhů a zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech.
     
  • Projekt předložilo a realizuje hlavní město Praha ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. Na přípravě projektu se podílela poradenská firma Euro Managers.