Loga OP Praha - pól růstu ČR a MHMP

 

V červenci 2020 hlavní město Praha předložilo dotační projekt „Preference B“ do Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt se způsobilými výdaji 3,9 mil. Kč a dotací 90 % (3,5 mil. Kč) byl následně schválen ke spolufinancování Evropskou unií.

Cílem projektu je realizovat opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy na vybraných lokalitách. Změna dopravního režimu ve všech lokalitách projektu přispěje ke zvýšení rychlosti, plynulosti a spolehlivosti zejména veřejné dopravy. Jedná se o zajištění plynulého průjezdu místy kongescí a křižovatkami, snazší výjezd autobusů ze zastávek, celkové zjednodušení a zpřehlednění dopravního režimu pro všechny účastníky silničního provozu včetně vyšší respektovanosti vyhrazených jízdních pruhů a zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech.

Projekt předložilo a realizuje hlavní město Praha ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. Na přípravě projektu se podílela poradenská firma Euro Managers.