Záměrem projektu je zlepšit vnitřní prostředí ve školských budovách i s ohledem na energetickou náročnost budovy tak, aby měl žadatel představu o stavu situace a mohl účelně zasáhnout (větrat, vytápět, utlumit provoz otopné soustavy apod.). V současné době se jedná o zcela inovativní přístup, který by měl upozornit na současný nevyhovující stav a přispět k zajištění kvalitního vnitřního prostředí na českých školách, a to především prostřednictvím technických, ale i organizačních opatření.

Specifické cíle projektu:

  • navrhnout systém monitoringu relevantních parametrů kvality vnitřního prostředí ve vybraných školních zařízeních HMP,
  • nainstalovat měřící systém vnitřního mikroklimatu na vybraných školách,
  • v rámci pilotní fáze nainstalovat 10 decentrálních jednotek nuceného větrání,
  • monitorovat kvalitu vnitřního prostředí ve vybraných objektech,
  • realizovat technická a organizačních opatření ke zlepšení identifikovaných nedostatků a ověřit jejich možné přínosy,
  • navrhnout metodiku řešení kvality vnitřního prostředí pro budovy středních škol na území hlavního města Prahy,
  • nakoupit technické řešení monitoringu vnitřního prostředí pro 150 tříd středních škol na území Prahy včetně zavedení organizačních opatření,
  • navázat na běžící aktivity Magistrátu mimo navrhovaný projekt v oblasti snižování energetické náročnosti budov a určit další optimální strategii dalšího postupu v tomto směru.