Loga OP Praha - pól růstu ČR a MHMP


V dubnu 2020 hlavní město Praha předložilo dotační projekt „Správa telematického majetku v Praze“ do Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt se způsobilými výdaji 76,1 mil. Kč a dotací 90 % (68,5 mil. Kč) byl následně schválen ke spolufinancování Evropskou unií.

Cílem projektu je nalezení inovativního řešení správy telematického majetku v Praze. Tohoto cíle bude dosaženo realizací veřejné zakázky v režimu inovačního partnerství. Fungující správa telematického majetku je jedním z nezbytných kroků směrem ke komplexnímu řízení dopravy, zvýšení její plynulosti a bezpečnosti.

Projekt předložilo a realizuje hlavní město Praha ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. Na přípravě projektu se podílela poradenská firma Euro Managers.