Loga OP Praha - pól růstu ČR a MHMP

 

V říjnu 2020 hlavní město Praha předložilo dotační projekt „Strakonická - rozšíření“ do Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt se způsobilými výdaji 380 mil. Kč a dotací 90 % (342 mil. Kč) byl následně schválen ke spolufinancování Evropskou unií.

Cílem projektu je realizovat opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v ul. Strakonické ve směru do centra (v úseku zastávka Dostihová - Barrandovský most). V rámci této úpravy se jedná o rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh, který zajistí preferenci vozidel MHD. Realizace preferenčního opatření bude zahrnovat úpravy svahů, výstavbu opěrných zdí a přeložek inženýrských sítí včetně úpravy odvodnění. Změna dopravního režimu v lokalitě projektu přispěje ke zvýšení rychlosti, plynulosti a spolehlivosti zejména veřejné dopravy, zvýšení srozumitelnosti a tím respektovanosti dopravního režimu.

Projekt předložilo a realizuje hlavní město Praha ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. Na přípravě projektu se podílela poradenská firma Euro Managers.