Záměrem projektu je vyvinout univerzální matematický model pro metodiku efektivního testování archivovaných dat vhodný pro archivní instituci za účelem minimalizace datových ztrát archivovaných dokumentů. Dále je záměrem projektu vytvoření softwarového nástroje implementovaného v prostředí AMP na základě tohoto modelu.

Obecný matematický model by měl popsat algoritmus kontroly archivovaných dat libovolného datového objemu uložených na různých typech datových nosičů a dynamicky nastavit procesy pro jejich časově efektivní kontrolu po dobu (teoreticky neomezenou) jejich životnosti. Model by zároveň sloužil jako vstup pro vytvoření softwarové aplikace, která by byla implementována do stávajícího systému digitalizace, zpracování a archivace dat v AMP. Navržený model by se v čase na základě výsledků průběžných testů dynamicky měnil a korigoval parametry kontroly pro konkrétní implementaci. Při vývoji matematického modelu by se uplatnily teoretické poznatky z oblastí Teorie pravděpodobnosti a Teorie deterministického chaosu. Zároveň by se uplatnily znalosti z oboru fyziky materiálů.

Vzniklý software by měl tento model přenést do reálného prostředí k jeho využití, v rámci tohoto projektu bude implementován v pilotní verzi v prostředí AMP. Dále by pak měl sloužit dalším institucím, jejichž posláním je uchování dat.