Cílem projektu je prostřednictvím inovačního partnerství vytvořit jednotný systém validace dopravně-technologických informací, který shromáždí dopravní, stavové a technologické informace z různých inteligentních dopravních systémů a umožní otevřený přístup k dopravním informacím.