Cílem navrženého projektu je zvýšit atraktivitu užívání městské veřejné dopravy prostřednictvím realizace záchytného parkoviště systému P+R (park & ride) v blízkosti konečné stanice metra B – stanice Černý Most. Realizované parkoviště bude provozováno ve vazbě na následné použití PID. Realizace projektu přispěje k rozšíření kapacity parkovacích míst systému P+R v oblasti Praha – Černý Most.