Cílem projektu je prostřednictvím inovačního partnerství vyvinout algoritmus a SW na základě aplikace multiagentních a adaptivních systémů, kterým se zásadně změní kvalita řízení světelných signalizačních zařízení a jiných prostředků pro usměrňování dopravy na křižovatkách.