Záměrem projektu je pořízení nových svítidel a jejich instalace do soustavy veřejného osvětlení městské silniční dopravy v majetku Hlavního města Prahy s cílem snížení energetické náročnosti soustavy tak, aby v budoucnu mohlo být na tento projekt navázáno zejména v rámci projektů Smart City. Projekt je realizován odborem hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy.

Dne 18.02.2020 byla podepsána smlouva s vybraným zhotovitelem veřejné zakázky na dodávku a instalaci svítidel veřejného osvětlení, společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Předmětem zakázky je výměna stávajících výbojkových svítidel veřejného osvětlení na vybraných úsecích hlavního města Prahy za nová silniční LED svítidla. Svítidla budou připravena na budoucí osazení komunikačního RF členu a připojení svítidel do centrálního řídicího systému. Výměna svítidel bude provedena na celkem 45 definovaných úsecích a bude probíhat postupně dle navrženého harmonogramu do 31.07.2020.