Operační program Praha – pól růstu ČR otevře v letošním roce žadatelům celkem 13 výzev za necelé čtyři miliardy korun. Jedinečnou šanci žádat o finanční podporu tak mají například mateřské, základní, střední a vyšší školy. Program počítá jak s modernizací jejich zařízení a vybavení, tak s navýšením kapacit, a to zejména v mateřských školách a dětských skupinách s dětmi do tří let.

Školství: Nejúspěšnější a nejžádanější

Všeobecně výzvy týkající se školství patří mezi nejatraktivnější a nejúspěšnější. Letos na jaře Praha uzavřela dvě z nich, do kterých se přihlásil rekordní počet žadatelů. Ti si na modernizaci a vybavení škol a navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem inkluze měli šanci rozdělit 700 milionů korun.

„Myslím, že peníze vložené do zvyšování kvality školství, jsou tou nejvhodnější investicí do budoucnosti nás všech. Finance z Operačního programu Praha – pól růstu, které putují na základě schválených projektů do oblasti vzdělávání, pomáhají mimo jiné navyšovat kapacity stávajících mateřských i základních škol. Dále díky nim modernizujeme vybavení jednotlivých učeben, aby se pro žáky vytvořily co nejlepší podmínky pro výuku,“míní radní pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.

Kromě dětí, studentů a pedagogických pracovníků se díky dotacím zvýší komfort i v městské veřejné dopravě. Řeč je o modernizaci eskalátorů a vzduchotechniky v síti metra na energeticky efektivní zařízení.

Již brzy budou cestující v metru jezdit na energeticky úsporných eskalátorech a osvětlení ve Strahovském a Zlíchovském tunelu bude nejen pro město levnější, ale pro řidiče i bezpečnější. A bude-li vývoj příznivý, budou moci Pražané i návštěvníci v dohledné době parkovat na novém velkokapacitním P+R na Černém Mostě, což je vzhledem k dopravní situaci dobrá zpráva,“ objasnila Ropková s tím, že tato výzva je určená pro Prahu, pražský dopravní podnik, organizace založené Prahou a Technickou správou komunikací. Tyto instituce mohou své projekty předkládat do 31. července příštího roku.

Aktuálně: Ke dvěma stům realizovaných projektů

Skutečnost, že Operační program Praha – pól růstu ČR se stává pro žadatele velmi atraktivní, dokazuje i počet předložených projektů.  „V první polovině letošního roku odbor evropských dotací pražského magistrátu ukončil 13 výzev, kde bylo vyčleněno téměř 4,6 miliardy korun. V těchto výzvách bylo předloženo celkem 323 žádostí o podporu. K dnešnímu dni se v našem programu realizuje již přes 170 projektů,“ shrnula radní.

Operační program Praha – pól růstu ČR byl schválen v červnu roku 2015 a v říjnu téhož roku byly vyhlášeny první výzvy. Od té doby vyhlásil odbor evropských fondů 29 výzev za 9,6 miliardy korun.

Více o Operačním programu Praha – pól růstu ČR najdete na webových stránkách www.penizeproprahu.cz.