/zpráva z 30. jednání Rady hl. m. Prahy 4. září 2018/

 

 

Logo


 

„Vyčleněné prostředky umožní vytvořit na základních školách nové kmenové třídy a podpoří rekonstrukce, přístavy a stavební úpravy těchto budov. Prostřednictvím této výzvy chceme podpořit rovný přístup žáků ke vzdělávání. Konkrétně jde o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, respektive ty žáky, kteří potřebují podpůrná opatření. Navýšení kapacit v základních školách umožní snížit nebo udržet přiměřený počet žáků ve třídách, což je důležitý předpoklad pro zapojení vyššího počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pro zohledňování individuálních potřeb žáků,“ řekla radní pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.

Dotaci je možné využít také na přístavby, nástavby či stavební úpravy objektů, které nejsou stavebně propojeny s budovou školy. „Může vzniknout detašované pracoviště, ovšem nesmí sloužit k segregaci dětí,“ zdůraznila radní Ropková.

Posledním dnem, kdy je možné podat do této výzvy žádost o dotaci, je 20. červen příštího roku, výsledky by měly být vyhlášeny v říjnu 2019. Nejzazším termínem pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. září 2021.

Výzva č. 45 je již čtrnáctou výzvou, která v pražském operačním programu míří do oblasti školství, přesněji do prioritní osy nazvané „Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti“. O podporu v prioritní ose 4 se ucházelo již více než osm set žadatelů, zatím poslední skupinu 119 projektů za téměř 97 milionů korun odsouhlasili pražští radní minulý týden.

Veškeré informace o pražském operačním programu jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách www.penizeproprahu.cz.