Logo OPZ

 

 

 

 

Specifickými cíli projektu jsou:

1. Ustavení pracoviště pro strategické projektové řízení - dosažení tohoto cíle umožní vytvoření funkčního expertního pracoviště uvnitř MHMP, které bude navazovat na končící proces pořízení Strategického plánu hl. m. Prahy a bude koordinovat plánování, přípravu a realizaci projektů naplňující požadavky tohoto hlavního strategického dokumentu města. Současně také multidisciplinární zaměření pracoviště umožní přípravu komplexních projektů a projektů navázaných na jiné zdroje, než jen ESIF (např. komunitární zdroje, EIB apod.).

2. Vytvoření pravidel strategického projektového řízení - naplnění tohoto cíle umožní standardizovat proces strategického projektového řízení, a zajistit tak správnou implementaci požadovaných projektů. Současně také vnitřní předpisy určí, které projekty mají být svěřeny do správy tohoto odboru, a poskytnou tak MHMP jasnou informaci, kdy mohou využít podpory tohoto pracoviště.

3.  Tvorba databáze projektových záměrů naplňující Strategický plán hl. m. Prahy a zachycení v SW nástroji - dosažení tohoto cíle zajistí poprvé skutečné zmapování a kategorizaci projektů vzniklých uvnitř MHMP, jejich inventarizaci a svázání s definovanými strategickými cíli města. Tato databáze poté bude moci být prioritizována a svázána s mapovanými zdroji financování, může být předmětem systematického vyhledávání partnerů apod.

4. Realizace vzdělávání podporující projektové řízení uvnitř úřadu - naplnění umožní podpořit zavedení nové metody řízení do prostředí úřadu v situaci, kdy certifikací v oblasti projektového řízení pracovníci MHMP nedisponují.

Klíčové aktivity podporující dosažení cílů:

  • KA1 Ustavení pracoviště
  • KA2 Tvorba metodik a pořízení SW nástroje
  • KA3 Naplnění databáze projektových záměrů
  • KA4 Realizace podpůrných vzdělávacích akcí

Projekt „Rozvoj nástrojů strategického řízení hl. m. Prahy“, který je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a z rozpočtu hlavního města Prahy byl zahájen 1. dubna 2016.