Upozorňujeme příjemce, že stále platí ustanovení zákoníku práce, které jsou příjemci povinni respektovat, jež definuje mimořádnou odměnu jako odměnu za splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Příjemce dotace musí být schopen doložit a odůvodnit každou vyplacenou mimořádnou odměnu, tedy doložit, že zaměstnanec vykonal práci nad rámec svých běžných pracovních povinností. Odůvodnění by mělo taktéž obsahovat informaci, k jakému období se odměna vztahuje.

Příjemce je povinen i při výplatě mimořádných odměn respektovat mzdy v čase a místě obvyklé, mimořádná odměna se k tomuto účelu rozpočítává na období, za které byla pracovníkovi vyplacena.

Např. Pracovník má uzavřenu pracovní smlouvu na činnost sociálního pracovníka a mzdový výměr 27 000 Kč (měsíční mzda při plném úvazku bez zákonných odvodů). Vykonává tuto činnost po celý kalendářní rok na poloviční úvazek. V měsíci prosinci má být pracovníku vyplaceny mimořádná odměna za celý kalendářní rok ve výši 12 000 Kč odůvodněná např. zástupem za kolegyni v době její pracovní neschopnosti, zpracováním mimořádného úkolu. Mzda obvyklá na uvedené pracovní pozici činí až 30 000 Kč měsíčně při plném pracovním úvazku, tj. 15 000 Kč při úvazku polovičním. Pracovník dostával 13 500 Kč + poměrná část mimořádné odměny na měsíc činí 1000 Kč (12 tisíc Kč/12 měsíců), pro posouzení mzdy v čase a místě obvyklé se tedy bere v úvahu mzda ve výši 14 500 Kč. V tomto případě, pokud příjemce uchová auditní stopu – zdůvodnění vyplacené odměny, je vyplacení odměny plně v souladu s pravidly operačního programu.