/zpráva z 2. jednání Rady hl. m. Prahy 20. ledna 2015/

Z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost tak bude přiděleno necelých 74 milionů korun na revitalizaci a ochranu území a necelých 83 milionů korun na podporu vědy a výzkumu.

„Konkrétně v rámci ochrany a revitalizace území zajistíme například rekonstrukci Kobyliské střelnice, národní kulturní památky, dále revitalizaci Olšanského hřbitova i parku Pilská. Rozšiřováním parků či jejich obnovou chceme poskytnout nejen Pražanům více zelených prostranství, kde mohou trávit volný čas se svými nejbližšími,“ uvádí náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD), který zodpovídá za agendu evropských fondů.

Další podpořené projekty, tentokrát z oblasti vědy a výzkumu, představují bioenergetické centrum Výzkumného ústavu zemědělské techniky, systém k měření genotoxicity nanočástic Ústavu experimentální medicíny AV ČR a další. „Jsme si plně vědomi důležitosti podpory pražských výzkumných pracovišť, která v programovém období 2007 – 2013 neměla jednoduchou cestu k získání evropských dotací na své výzkumné aktivity. Proto jsem rád, že v období 2014 – 2020 bude možné aktivněji podporovat tento typ činností,“ říká náměstek primátorky Petr Dolínek.

Operační program Praha – Adaptabilita, který podporuje neinvestiční projekty, usnadní částkou přesahující 204 milionů korun vstup na trh práce znevýhodněným osobám, ale také napomůže souladu soukromého a pracovního života.

„Zvýšení zaměstnanosti žen, usnadnění vstupu na trh práce osobám starším 50 let, zřizování tréninkových pracovišť pro handicapované občany, podpora zaměstnávání znevýhodněných skupin obyvatel či vytváření firemních školek jsou přesně typy projektů, které financujeme a významnou měrou tak zlepšujeme sociální podmínky v Hlavním městě Praze,“ dodává náměstek primátorky Petr Dolínek.

Projekty nyní čeká poslední proces schvalování, a to Zastupitelstvem hlavního města Prahy.