/zpráva z 35. jednání Rady hl. m. Prahy 17. října 2017/

V rámci výzvy č. 40 Operačního programu Praha – pól růstu ČR odsouhlasila Rada hl. m. Prahy podporu projektu v oblasti „Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy“, na který je připraveno téměř 83 milionů Kč.

„Velice mne těší, že sama metropole využívá unikátní možnosti čerpání financí z našeho operačního programu. Projekty, které sníží energetickou náročnost fungování města a celkově tuto oblast zefektivní, jsou tím ideálním cílem možných investic do rozvoje,“ uvedla radní pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.

Rada také odsouhlasila projekty z výzev č. 25 a č. 27, které mají posílit infrastrukturu pro sociální podnikání a dále také sociální infrastrukturu pro integraci, komunitní služby a prevenci. Odboru evropských fondů bylo předloženo celkem třicet pět žádostí o podporu, z nichž bylo celkem sedmnáct projektů vyhodnoceno a doporučeno k financování. Ve výzvě č. 25 a jejím specifickém cíli 3.2 „Posílení infrastruktury pro sociální podnikání“ podpoří konkrétně sedm projektů částkou více než 22,6 mil. Kč. Projekty jsou zaměřeny na pomoc například osobám se zdravotním postižením, nezaměstnaným starším padesáti let, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám po výkonu trestu, ohroženým závislostmi nebo příslušníkům etnických menšin či z odlišného sociokulturního prostředí. Ve výzvě č. 27 a jejím specifickém cíli 3.1. V „Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci“ radní odsouhlasili podporu deseti projektům, které jsou orientovány například na rodiny s dětmi a mládeží v nepříznivé sociální situaci, osoby se zdravotním postižením, rodiče samoživitele, osoby bez přístřeší, ohrožené bezdomovectvím nebo příkladně oběti trestné činnosti či domácího násilí.

„Dnes jsme opět podpořili i projekty, které mají silný sociální aspekt. Domnívám se, že je velmi společensky důležité, abychom využili současných možností financovat právě tento druh projektů. Pokud se společnost přestane zajímat o sociálně slabé skupiny, může to přinášet mnohem větší problémy v budoucnosti. Já osobně jsem velmi ráda, že například ve výzvě číslo 27 může být na projekty k posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci, využita částka přesahující 107 milionů korun,“ doplnila radní pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.

Odsouhlasené projekty bude nyní projednávat Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém nejbližším jednání.

Veškeré informace o Operačním programu Praha – pól růstu ČR jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách www.penizeproprahu.cz.